Katikati, tuahu track, tauhu kauri loop track, sentinel rock track, valley views, north south track, kaimai ranges, te aroha, pirongia, Te rereatukaiha track, te rereatukaiha hut, wharawhara link track, te reatukaiha track, kauri, te reretukaiha stream, hot springs road
UA-33242843-1 Katikati, tuahu track, tauhu kauri loop track, sentinel rock track, valley views, north south track, kaimai ranges, te aroha, pirongia, Te rereatukaiha track, te rereatukaiha hut, wharawhara link track, te reatukaiha track, kauri, te reretukaiha stream, hot springs road